Berg

Winkelmandje (0 items) Webwinkel

COACHING CARDS

Recensie van Coaching Cards
Van Greet Cassiers, Ernst Knijff en Paul van Geyt

door Ghislaine Bromberger

Als je een geheimzinnig doosje in je handen krijgt is de drang meestal onweerstaanbaar om dat te openen. In de herfst 2007 overkwam mij dat. Een mooi doosje lag in mijn handen. De verassing is groot: een kaartenset, dat als instrument een coachingsproces helpt begeleiden, solliciteert naar aandacht. De kaarten verwennen het oog met schilderijen vol kleur en dynamiek, zij ruiken lekker en zetten mijn “zin” om aan de slag te gaan ermee in beweging, ik heb de drang om erin te bijten. De schilderijen die intuïtief kunnen worden gekozen leiden mij af van vaste redeneringen, cliché oplossingen en vastgelopen patronen.
De keerzijde van elke kaart vertelt helder welk deel en rol zij gaat spelen in het spel: Het coachingspel, met regels en talloze onverwachte wendingen. Vele creativiteitstechnieken worden aangeboden, zoals “welk voorwerp in deze kamer vertegenwoordigt het best je coachingsvraag?”

Het gaat om problemen die vragen om het aangaan van persoonlijke veranderingsprocessen zeggen de schrijvers. De coach heeft er een meesterlijke handleiding bij en de personen of teams die beseffen dat zij een veranderingsproces willen aangaan krijgen patroondoorbrekende verassende handreikingen. Door het geheel straalt de uitnodiging tot een creatieve inzet om wezenlijk andere paden te vinden en een veranderingsproces op te starten.

In de structuur van het “spel” herken ik de fasen van het creatieve proces; van A tot Z; de start is de probleemformulering dan verheldering, volgt divergerend trachten anders te denken, “out of the box”. Nieuwe ideeën generen, dan convergerend kiezen voor de mooiste oplossing en concreet tot uitvoering komen.
De gestaltaanpak stroomt door alles heen. De vraag plaatsen in de situatie of context, lang stilstaan bij wat er hier en nu plaatsvindt om in beweging te komen, een kleine stap formuleren, concreet uitvoerbaar en tot je vreugde. De relatie coach/coachee krijgt de nodige aandacht en zowel het proces van coachee als van coach worden helder afgerond: no unfinished business!
De kaartensets heten dan ook : 1/ Vraag, 2/ Herformulering, 3/Context, 4/ Stop, sta stil
5/ De kleine stap, 6/ Hulpbron bij hindernissen en tenslotte 7/ reflectie voor de coach alleen.

U leest het al, ik ben enthousiast

Het onderscheid tussen counselling, coaching, intervisie en supervisie kan nogal vaag blijven. Zeker voor de buitenstaander of klant.
In ons vak van therapeut, coach, trainer enz verandert er veel. De beeldcultuur nodigt uit nu ruimer en beter gebruik te maken van beelden, metaforen, symbolen en beelddenken. Enerzijds worden beelden van buitenaf aangeboden, anderzijds gaat het er juist om eigen authentieke beelden toe te laten zodat de gewaarwording, de spontaan opkomende zintuiglijke ervaring die zich uitdrukt in beelden mee spreken en betekenis krijgen. Dat kunnen gestaltisten bevorderen en begeleiden.

De Coaching Partners verwerken dit in hun kaartenspel. Zij bieden de veiligheid van een methode in 6 stappen voor de coachee en op elke kaart de uitnodiging in de creatieve stroom te gaan en te experimenteren om van binnenuit en uit eigen gedachtenstroom oplossingen te creëren, op eigen kracht, en zo het eigen probleemoplossend vermogen te ervaren. “ Jij bent creatiever dan jij denkt om blokkades, hindernissen op te ruimen” is de boodschap. De structuur is niet dwingend, het helpt je alleen uit de chaos.
De coachee oefent hier om, op langer termijn, elk probleem speels op te pakken. Hij/zij leert om een zinvolle oplossing in het hier en nu op eigen verantwoordelijkheid te vinden, geïnspireerd door fantasie, kunst, experimenten. En daarbij de situatie, de omgeving volledig mee op te nemen als deel van het eigen zoeken.

Dit is een mooi instrument dat zowel voor coach als coachee uitnodigend zal werken. De stappen van het proces bieden op heldere wijze de kans om complexiteit hanteerbaar te maken. Ik ben dankbaar voor deze mooie uitgave.

Het bijzondere is dat in dezelfde stijl de coach zelf (in stap 7), nadat hij afscheid heeft genomen, zijn werk afrondt met reflectie op het proces en de klant. Consequent en congruent biedt dit kaartenspel een bijzondere dimensie aan het coachen. Aan te bevelen voor trainers, counsellors en ook zelfhulpgroepen.

Drs Ghislaine Bromberger is auteur van het boek “ de Kracht van beelddenken, gericht beelddenken als werkmethode bij koersbepalen” Nelissen, Soest

Prijs: €45,00

Bestellen