Fleet management software

Fleet management software

De kern van het fleet managementsysteem is de fleet management software. De software is gebaseerd op een GPS-systeem dat werkt met behulp van GPRS, satelliet of radio of een combinatie van deze drie. Het versturen van data via satellieten is de duurste methode, maar wel het meest effectief voor de tracking van voertuigen in afgelegen gebieden waar het mobiele signaal zwak is. Communicatie van satellieten voorloopt ook het beste en is noodzakelijke voor voortuigen in gebieden waar er bergen en hoge gebouwen een GPRS-signaal beperken.

Enkele specificaties van de software

Zoals eerder al vermeld kan de voertuig tracking plaatsvinden. Dit wordt gedaan met behulp van voertuigvolgsystemen die de wagenparkbeheerder in staat stellen om de exacte locatie van alle voertuigen in het wagenpark te bepalen. In het geval van incident kan dit snel worden geïdentificeerd en kan hulp snel worden gestuurd. Om vervolgens zo snel mogelijk de dienstverlening te hervatten om vertragingen bij andere klanten te voorkomen. Nog een specificatie is het melden van de voertuigstatus. Zo kunt u alerts ontvangen van de status van het voertuig. Dit kunnen meldingen zijn als te hard rijden, voertuigen die niet op hun bestemming aankomen, voertuigen die te lang stil staan of ongeautoriseerd voertuiggebruik. Ook kunnen er belangrijke locaties worden onthouden en opgeslagen. Zo kunnen de dichtstbijzijnde benzinepompen eenvoudig worden gevonden en kan de route naar vaste klanten eenvoudig worden gevonden. Verder kan de routeplanning ook worden gedaan. Met real-time verkeersinformatie worden de beste routes gevonden. Om files en vertragingen te voorkomen. Met de software kan er ook eenvoudig worden gecommuniceerd met de bestuurder. Er kunnen direct instructies, opdrachten en berichten over specifieke routes, klanten en nieuwe bestemmingen worden gestuurd naar de bestuurder. De bestuurder kan reageren op de berichten en de instructies bevestigen. Verder kan het rijgedrag ook worden gemonitord. Het systeem kan gegevens over brandstofverbruik, snelheid, remgedrag en motorgebruik analayseren. Deze gegevens kunnen vervolgens worden bekeken en de bestuurder kunnen aan de hand hiervan worden aangesproken op hun rijgedrag. Zo kunnen ook de verschillende statistieken per werknemer, per groep, per afdeling of per wagenpark worden vergeleken. Op deze manier zorgt u ervoor dat u onderneming naar een hoge effictiviteit streeft. 

De toekomst van fleet management

Zoals hiervoor al is gemeld kan fleet management voor veel voordelen en optimalisatie van werkprocessen zorgen. De software blijft zich steeds meer ontwikkelen en binnen de kortste keren zijn er weer extra specificaties mogelijk. Zo gaat de fleet management waarschijnlijk ook gebruik maken van augmented reality. Hierdoor kunnen bestuurders worden verzien van extra veiligheidsinformatie. Zo kan de bestuurder precies zien wat zich om de auto heen bevindt en kan de voorruit worden voorzien van actuele verkeersinformatie of een snelheidsmeter.  In de toekomst gaat fleet management steeds meer gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hierdoor gaat het wagenparkbeheer steeds efficienter en gemakkelijker worden.


Geef een antwoord